Allmänna villkor

Här hittar du Colour and the Shapes allmänna villkor. Senast uppdaterad 170406.

1. Avbokning

Avbokning ska ske senast 48 timmar innan behandling via telefon, besök eller e-post. Avbokningen måste bekräftas för att den ska räknas som giltig. Observera att avbokning i talsvar/röstbrevlåda ej räknas som godkänd avbokning. Vid senare avbokning än 48 timmar innan din bokade behandling räknas det som utebliven närvaro och du debiteras enligt punkt 2. Vid upprepade avbokningar förbehåller vi oss rätten att neka kunder att boka tid.

2. Utebliven närvaro

Vid utebliven närvaro eller för sen avbokning enligt bestämmelserna i punkt 1 debiteras berörd kund för bokad behandling/behandlingar till fullt pris enligt gällande prislista. Debitering sker via faktura till folkbokföringsadress. Vid upprepad utebliven närvaro stängs berörd kund av från att boka tid.

3. Sjukdom/förhinder frisör

Om någon av våra frisörer blir sjuka eller får akut förhinder meddelas detta till dig så snart som möjligt. Du erbjuds då första lediga tid som passar dig.

4. Förseningar

Det kan ibland vara svårt att uppskatta exakt tidsåtgång för behandlingar. Räkna med en tidsförskjutning på upp till och med 30 minuter på din behandling. Om förseningar längre än 30 minuter uppstår hör vi av oss till dig via telefon så snart vi kan. Om förseningen leder till att behandlingen inte kan genomföras erbjuds du första lediga tid som passar dig.

5. Reklamation

Om du inte är nöjd med din behandling ska du så fort som möjligt kontakta oss via telefon eller e-post. Därefter avtalas ett möte för att gå igenom vad som eventuellt behöver korrigeras.

6. Lagring av personuppgifter

När du i samband med bokningsförfrågan, onlinekonsultation eller jobbansökan lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke till att dina personuppgifter får lagras enligt bestämmelserna i PUL (1998:204). Enligt PUL har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.

7. Hund på salongen

Från och med den 4/12 2017 kommer hunden Zambo att vistas på salongen under arbetstid. När du bokar tid hos Colour and the Shape samtycker du till att vistas i en lokal där hundar rör sig fritt. Om du har hundallergi eller på annat sätt har problem med att vara nära hundar rekommenderar vi att du besöker en annan salong.